Маруха 31.08.2018 20:56

1. Розв'яжіть юридичну задачу. Охарактеризуйте даний злочин. Чи понесуть відповідальність дані особи? Чому? Визначте складові злочину. (Об'єкт, суб'єкт, об'єктивна сторона, суб'єктивна сторона)

16 річний Яковенко і 13 річний Дмитренко, повертаючись з дискотеки, розбили скло та проникли до магазину "Алло". Вони вкрали декілька мобільних телефонів. У цей час спрацювала сигналізація, і вони були затримані міліцією.

Ответ или решение (1)
Антонина 31.08.2018 22:46
Понесе кримінальну відповідальність 16 річний Яковенко за ст. 185 КК України на підставі ч.2. ст. 22 КК України. стаття 185 КК України - крадіжка, тобто таємне викрадення чужого майна. Предметом (обєктом) цього злочину є чуже майно. Об’єктивна сторона крадіжки (ч. 1 ст. 185 КК) обов’язково включає такі ознаки: 1) дію (таємне, незаконне, безоплатне, поза волею власника вилучення чужого майна); 2) наслідок, який полягає в заволодінні чужим майном;3) причиновий зв’язок між дією та наслідком; 4) спосіб учинення злочину, що характеризується таємністю. Викрадення вважається таємним, якщо воно здійснюється: 1) за відсутності власника чи іншої особи;2) у присутності власника або іншої особи, але непомітно для них;3) у присутності власника чи іншої особи, але винний не усвідомлював цього моменту та вважав, що діє таємно від інших осіб (наприклад, дії винного фіксує камера спостереження в супермаркеті, а на екрані телевізора охоронець бачить їх); 4) у присутності власника або іншої особи, що через свій фізіологічний або психічний стан (сон, сп’яніння, малолітство, психічне захворювання тощо) чи інші обставини не усвідомлюють факту протиправного вилучення майна та не можуть дати йому належної оцінки;5) у присутності інших осіб, на потурання яких він розраховує з певних підстав (родинні зв’язки, дружні стосунки, співучасть у вчиненні злочину тощо) , однак вчинюване за таких обставин викрадення перестає бути таємним, якщо такі особи дали підстави винному засумніватися щодо їх "мовчання" про його дії;6) особою, що не була наділена певною правомочністю щодо викраденого майна, а за родом діяльності тільки мала доступ до цього майна (комбайнер, сторож, стрілець воєнізованої охорони та ін.) . Саме способом вчинення злочину (таємність) крадіжка передусім відрізняється від грабежу (відкритого викрадення чужого майна) . С уб’єкт цього злочину - фізична осудна особа, котра досягла 14-річного віку. Суб’єктивна сторона крадіжки характеризується прямим умислом і корисливим мотивом. 13 річний Дмитренко не понесе ніяку відповідальність, оскільки не досяг віку, передбаченого КК України та КУпАП
Знаешь ответ?