Алексаша 31.08.2018 22:57

Замiнiть поданi вислови бiблiйними фразеологiзмами

Початок i кiнець---

Вiддiлити шкiдливе вiд корисного---

Ответ или решение (1)
Павлочка 31.08.2018 23:02
Початок і кінець - альфа й омега

Відділити шкідливе від корисного - вiддiляти зерно від полови
Знаешь ответ?